Застраховка живот и злополука към кредита – необходима ли е?

Застраховка живот и злополука към кредита – необходима ли е?

Почти всеки от нас ползва кредит, дали ще си купим техника на изплащане или кредит за финансиране за покупка на мечтания дом, се налага да се обърнем за финансиране към Банките. В повече случаи офертите за кредит включват и застраховка.
Когато взимаме кредит, очакваме да бъдем винаги здрави и да се чувстваме добре, както и това, че доходите ни ще останат стабилни, дори може и да се увеличат. Нека не забравяме обаче, че има и непредвидени обстоятелства понякога – продължителен болничен, хоспитализация след злополука, нежелана безработица, временна нетрудоспособност и др. Ако това се случи, колко време ще може да посигурим безпроблемно изплащане на кредита? Освен този възникват и други въпроси – задължителна ли е за страховката, какво включва, колко струва и други, на които ще се опитаме да отговорим:

1. Задължителна ли е застраховката – не, разбира се, но е много полезна и важна. В повечето случаи, освен, че носи сигурност за банката и клиента, дава и преференция за кредита, като по-нисък лихвен процент. Всеки клиент може да избере да сключи застраховка към банката или в избрана компания от него, но тя трябва да отговаря на определени изисквания. Когато кандидатстваме за по-големи суми банките предпочитат да има сключена застраховка и тя да е в полза на кредитиращата институция. При сключване на застраховка ще се предпазите от настъпили финансови затруднения и невъзможност да обслужвате кредита.

Знаете ли, че банката ще продължи да събира вноски по кредита Ви, когато при злополука загубите Вашата трудоспособност или дори настъпи фатален край с Вас? В такава ситуация сключената застраховка ще покрие задълженията Ви към банката. При всички останали случаи, ще погасява месечните вноски по кредита, докато не се стабилизра клиента и не започне сам да погася вноските.

2. Какво включва застраховката – стандартно покрива задължението на застрахования за размера на кредита, в случай на смърт или трайна загуба на трудоспособност (над определен %) от злополука или заболяване, настъпили в срока на застрахователната полица. Към тези основни рискове може да се добави и покритие на рискове като временна нетрудоспособност или нежелана безработица.

3. Колко струва – цената на застраховката се определя от  няколко основни неща:
– застрахователна сума – тя обикновенно е равна на  размера на кредита;
– възраст на клиента;
– срок на кредита.

Цената е индивидуална за всеки клиент в зависимост от покритите рискове.
За повече информация, както и ценова оферта не се колебайте да се свържете с нас.

4. Има ли изключения и кога не мога да бъда затрахован – има изключения и те са ясно описани в общите условия на застраховката на всеки Застраховател. Най – често срещано изключение е, ако имаме предишни заболявания, то може полицата да изключи покритие на риска  „Фатален изход“ или да се покрива, но със завишение на премията. Наличието на степен на инвалидност също влияе върху покритите рискове или премията, която ще платите. Ако сте управител на ЕТ, то не може да се застраховате за безработица и други.

За всички въпроси, които възникнат може да разчитате на безплатна консултация от нашите служителите  и партньори.