Предлаганата от нас услуги, кредитно посредничество, както и сътрудничество относно покупко-продажба на недвижими имоти и наемни отношения е възможна благодарение на нашите партньори – Банковите институции в България, както и редица строителни фирми

В последните години, банковият сектор се развива с изключително бързи темпове. Предложенията от банкови продукти и услуги непрекъснато нарастват и се усложняват. Търговските банки имат все по-гъвкави и адаптирани към своите клиенти.

Ние в качеството си на партньор на банковите институции, в полза на нашите клиенти, сме рамо до рамо с всеки клиент намирайки най-доброто предложение, като следим всички нови продукти и промоции.

И други..