С натискане на бутона “Изпрати”:

  • Декларирате съгласието си личните Ви данни да бъдат обработени от “Финанс Хелп” ООД, в качеството му на администратор на лични данни за нуждите на разглеждане на заявката.
  • Декларирате, че сте се запознали с Общите условия на страницата на “Финанс Хелп” ООД.