„Финанс хелп“ ООД е регистриран кредитен посредник според Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в съответствие изискванията на Българското законодателство, в изпълнение на Директива 2014/07 на Европейския парламент с рег. номер BCI000041, заповед на вписване в регистъра на БНБ – БНБ-23271/21.02.2019г. Законът е в интерес на клиента и цели по-прозрачен, ефикасен и конкурентен пазар на ипотечното кредитиране.

финанс хелп

„Финанс хелп“ е иновативна компания, тясно специализирана в областта на кредитните консултации, покриваща целата палитра от кредитни продукти на пазара – ипотечни, фирмени и потребителски. Предлагаме цялостно финансово обслужване, регулярен мониторинг на текущи задължения и при необходимост и възможност – оптимизирането им чрез преструктуриране или рефинансиране. Ние сме с богат опит в областта на кредитирането. Нашите служители ще Ви предложат професионално консултиране и ще Ви помогнат да направите правилен избор между продуктите на всички банки в България.

Нашата мисия е обективно сравнение на банковите предложения за кредитиране, от които клиентът да направи най-добрия възможен избор за нуждите си – Без такси и комисиони за крайния потребител.

В съвремения свят най-ценият и скъп ресурс е времето. Ние пестим времето на нашите клиенти, като сравняваме предложенията и условията на нашите партньори – банките. Голямата информираност и доброто сравнение осигуряват на бъдещия кредитополучател сигурност и добри ценови параметри по кредита.

За да бъдем изцяло полезни и ефективни, ние от „Финанс хелп“ ООД можем да сътрудничим на всеки наш клиент и при желание за покупко-продажба на недвижими имоти, както и при наемане и отдаване на имоти под наем.

В услуга на Вашите финанси!