Яница Иванова

Яница Иванова

Управител и Кредитен консултант

Магистър по финанси – Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, гр. Свищов

Г-жа Иванова има над 13 години опит във водещи търговски банки – Юробанк България АД, Обединена българска банка АД и Общинска банка АД. Придобила е богат професионален опит през годините, вследствие заеманите позиции, като Експерт ипотечни кредити, Управител на банков клон, Координатор продажби индивидуално банкиране. 

Най-голямото предизвикателство в работата и е:
Търсенето на решения по различни казуси. Богатия професионален опит и дава възможност след анализ да даде добър съвет на бъдещите кредитоползватели.  Тегленето на кредит трябва да бъде осъзнато и обислено от всички страни решение. Трябва да се преценят позитивите и негативите и да не се пренебрегват рисковете при ползването на кредитни продукти. 

арх. Владимир Цветанов

арх. Владимир Цветанов

Архитектура и вътрешен дизайн

Магистър по Архитектура – Университет по архитектура, строителство и геодезия

През последните десет години е част от екипа на водещи български архитектурини и инженерингови компании, което му дава възможност да работи по големи проекти в сферата на архитектурата. В този период участва в изработването както на цялостни архитектурни проекти, така и на проекти свързани със санирането на обществени и жилищни сгради, вътрешни преустройства, цялостни и частични интериорни проекти, решения за преустройство на околосгради пространства.

Предлагани услуги – Извършва aрхитектурно заснемане и изработване на архитектурни чертежи които могат да бъдат приложени към документ за покупко-продажба, договор за отдаване под наем и др. Проекти за промяна на разпределение на жилища и решения за обзавеждане. Изработване на цялостен архитектурен и/или интериорен проект от идейна до работна фаза. Проекти за рекламни табели и надписи, светещи реклами и др.

Юлия Йорданова

Кредитен консултант и консултант недвижими имоти

Магистър по Стопанско управление 

Г-жа Йорданова има над 10 години опит в бизнеса с недвижими имоти. Била е Управител във водеща и утвърдена на пазара агенция за недвижими имоти. Там е допринесла за разработването и усъвършенстването на модели за предлагане, рекламиране и продажба на много имоти в новопостроени сгради. Придобила е богат професионален опит в преговорите и сключването на договори за покупко-продажба на имоти. Има усет към клиента и неговото търсене. Умее да извлича най-ценните и положителни характеристики на всеки имот, за да го предложи по най-подходящия начин. Знае как да направи задълбочен мониторинг на пазара, така че да осигури максимално качество на предлаганата услуга. 

Основен приоритет и удовлентвореност: Добросъвестност в отношенията с продавачи, купувачи и партньори.

Янчо Янков

Юрист

Адвокат Янчо Янков е завършил право в юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски” през 1991 година и Бизнес администрация в “City University”, Seattle, USA през 2000 година.
Работил е активно като консултант на редица български банки и големи търговски дружества.
Участвал е в управлението на редица инвестиционни проекти,  като консултант по редица приватизационни сделки, придобивания и сливания на търговски дружества.
Като един от първите български адвокати с успешни дела в Европейския Съд по правата на човека в Страсбург е работил активно в сътрудничество с  една от най-успешните и дългогодишни парижки адвокатски кантори Lussan Cociete d’avocats, Paris, създадена през далечната 1932 година от легендарния адвокат Клод Люсан.
Понастоящем работи за своите клиенти по граждански и търговски дела, данъчни и други административни дела в съдилищата на Р. България, пред всички съдебни инстанции.
Проявява специален интерес и има солидна практика в областта на вещното право и инвестиционните проекти с недвижими имоти в страната и чужбина.
В областта на наказателното права се ангажира с наказателни дела по обвинения за извършени икономически престъпления на фазата на досъдебното и съдебното производство.

Работни езици: английски и руски
тел.: 0888/233 226
e:mail : yanislav67@abv.bg