Ипотечни кредити

Домът, за който сте мечтали, сега може да бъде Ваш!

Покупката на имот е едно от най-важните и значими решения, които ще вземете. Но тегленето на ипотечен кредит не е необходимо да бъде трудно.  Ето защо ние от „Финанс хелп“ ще Ви помогнем да изберете най-изгодният за Вас кредит сред многообразието от оферти на пазара.

Едно от най-сигурните обезпечения е ипотеката и когато искаме да получим голяма сума пари, за да си закупим жилище можем да прибегнем до ипотечен кредит.

Видове ипотечни кредити:

Целеви ипотечни кредити:

  • Жилищен кредит – за покупка на недвижим имот
  • Кредит за строителство 
  • Кредит за ремонти и довършителни работи
  • Кредит за рефинансиране на друг ипотечен заемза покупка, строителство или довършителни работи

Нецелеви ипотечни кредити:

  • Предоставят се средства на база на ипотека на недвижим имот без да се конкретизира тяхното предназначение или за текущи нужди.

Потребителски кредити

Когато имате нужда от допълнителни средства за закупуване на желани от Вас стоки и услуги с по-висока стойност или покриване на други Ваши нужди: ремонтни дейности, покупка на автомобил, здравеопазване, обучение и др., тогава потребителският кредит би Ви бил най- полезен.

Ние от „Финанс хелп“ ще Ви предложим най- доброто решение за кредити – потребителски, овърдрафт или кредитна карта. Ще Ви представим условията на различните финансови институции – срокове, лихви, размер на кредита.

Обърнете се към наш кредитен консултант и попитайте за актуалните условия и промоции на всички кредитни институции.

Фирмени кредити

Имате собствен бизнес, имате нужда от:

  • Кредит за оборотни средства за покриване на Вашите обичайни бизнес потребности;
  • От дългосрочен целеви кредит за финансиране на дълготрайни активи за развитие на Вашата дейност;
  • От кредитен лимит за  оборотни средства с автоматично усвояване и погасяване по разплащателна сметка.

Кредитните конслултанти на „Финанс хелп“ ще Ви помогнат в целия процес на подготовка за фирмен анализ от страна на кредитора и ще се погрижим да получите най-добрата оферта.

Рефинансиране

При рефинансиране или при обединяване на задължения, изплащате едно задължение на едно място и при изгодни финансови условия намалявате до 35% месечните си вноски, които сте плащали досега.

Обикновенно причините са многобройни, намаляване на месечната вноска, получаване на по-добри условия, финансиране на допълнителни средства и т.н.

Ние от „Финанс хелп“ сме сигурни, че с наше съдействие ще получите най-добрите условия по кредита си за рефинансиране.

„Финана хелп“ и нашия екип е на Ваше разположение за всички финансови решения, които предстои да вземете.