Какво трябва да знаем преди да изтеглим кредит?

Какво трябва да знаем преди да изтеглим кредит?

В живота на всеки от нас идва момент в който се нуждаем от допълнително финансиране и се замисляме за това какво, как, от къде да изтеглим кредит? След като сме взели решението да изтеглим кредит е добре да  сравним условията на няколко банки, за което може да се доворите на екипа ни. Ние ще Ви предоставим оферти от няколко банки отговарящи на Вашите изисквания, което няма да Ви струва нищо и ще Ви спести време за посещение на различни банки, и сравняване на различните оферти. Има няколко въпроса на който трябва да си отговорим преди да пристъпим към избор на банка и вид финансиране, а именно – от къде да изтегля кредит, в каква валута е добре да е кредита, какъв да бъде срока и други.

Ето и отговорите:

1. От къде да изтегля кредит – най-добре е кредит да се изтегли от Банка, в момента условията за кредитиране са изключително добри. Разбира се кредит може да бъде изтеглем от финансова институция или т.нар. „бързи кредит“, но при тях трябва да се има предвид това, че лихвените проценти са много по-високи от тези на банките, както и това, че са на месечна база, а не на годишна.

Ако клиента и доходите му позволяват да плаща кредит за по-кратък срок това е възможно най-добрия вариант. Когато кредита е за за покупка на имот трябва да се има предвид, че срока на кредита е добре да бъде максимално най-дългия, за да може вноската по кредита да не утежнява месечните разходи.

2. Избор на погасителен план – не на последно място е важно да изберем начина на погасяване на кредита, вариантите са два: анюитетни вноски или намаляващи вноски. Каква е разлика – анюитетните вноски са равни по сума за целия период на кредита, а намаляващите са различни  по сума за целия период на кредита. При анюитетните вноски главницата е по-голяма, а лихвата по-малка, а при намаляващите вноски главницата е една и съща, а лихвата се начислява върху останалата сума, което още не е платена.

3. Подписване на договор след одобрение на кредита – важно е да знаем, че преди да подпишем договора за кредит трябва да получим преддоговорна информация, т.нар. Стандартен европейски формуляр, който съдържа основните параметри и условия на избрания от нас кредит като: годишен процент на разходите (ГПР), сумата на кредита, срока, валутата, месечната вноска и общо дължимата сума в края на периода. Ако условията описани в него отговарят на нашите изискавания требва да подпишем формуляра и да го предоставим в банката.

Ако не сме изтеглили или използвали сумата на кредита и променим решението си, можем да се откажем в рамките на 14 календарни дни след подписване на договора, без да заплащаме никакви такси.

Финанс хелп“ ООД съветва клиентите си преди да подписват каквито и да било документи да се запознаят със съдържанието им и ако има не ясни неща да задават въпроси или да се консултират с нас.

4. Застраховка по кредита – все по често банките изискават от клиентите си да сключват допълнителни застраховки Живот, която да е в полза на банката. Това гарантира сигурност и спокойствие на клиента, защото повечето застраховки имат включени клаузи за безработица. Застраховането за потребителски кредит не е задължително условие и всеки клиент може да откаже застраховка на банката  или да сключи застраховка, която да отговаря на изискванията на банката при избран от клиента застраховател.

Застраховката за ипотечни кредити е задължително условие, но тя също може да бъде сключена при избран от клиента застраховател, като трябва да отговаря на определени изисквания от страна на банката.

За всички въпроси свързани със застраховане, може да разчитате на безплатна консултация от нашите кредитни консултанти.

5. Предсрочно погасяване на кредита – ако решите да погадите кредита изцяло или частично преди изтичане на срока, имайте предвид, че това е възможно без да дължите такси, ако са изпълнение следните условия: 
– по всяко време, ако кредита е потребителски, с изключение на кредити с фиксирана лихва;
– 12 месеца след сключването на договора за ипотечен кредит.

Ако желаете да разберете повече за предлаганите условя за кредит, може да се доверите на нашите кредитни консултанти. Те ще Ви дадат пълна информация и ще сравнят няколко оферти за Вас, а Вие ще изберете най-изгодните условия. Ще получите професионална консултация, в удобно за Вас време и място, която няма да Ви струва нищо.