Нисък лихвен процент или ниско ГПР – кое е по-важно при теглене на кредит

Нисък лихвен процент или нисък годишен процент на разходите (ГПР) – кое е по-важно при теглене на кредит?

Когато става въпрос за кредит всеки от нас е нормално е да търси най-добрите условия, но невинаги най-евтино, означава и най-изгодно. Важно е да знаем какво получаваме срещу съответната цена. Може една банка да предлага лихвен процент от 5%, а друга да предлага лихва от 6% и втората оферта да бъде по изгодна, защото най-ниската лихва не означава непременно най-евтин кредит, а показателят, който може да служи за сравнение на условията в различните банки е т.нар. ГПР или годишен процент на разходите.

Какво знаем за Годишния процент на разходите (ГПР)?
В повечето случаи всеки клиента е чувал за ГПР, но не знае почти нищо за него. Всъщност едва ли има човек, който да не е чувал, че това е цена на кредита или че товае е реалната цена, а не тази от рекламата с лихвения процент. Затова ще разгледаме как точно се формира ГПР и какво включва, както и как се формира лихвения процент.

Законът за потребителския кредит дефинира ГПР като процентно изражение на общите разходи по кредита за потребителя (лихви, други такси и комисионни свързани с кредита – като такса за обработка на документи, такса за обслужване на сметка и др., а ако кредита е ипотечен ще се включват – такса за оценка на имота, застраховки „Имот“ и „Живот“), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. ГПР включва както лихвите, които се начисляват, така и други такси и разходи, които реално увеличават цената на кредита.

Годишният процент на разходите в сравнение с лихвения процент е по-точен измерител на цена, която ще плати кредитополучателят. Това означава, че ГПР е по-точна база за сравнение, а от там и по правилния избор, когато става въпрос за кандидатстване за кредит, който най-точно да отговаря на нуждите на клиента. Всяка оферта за кредит съдържа както лихвен процент, такси и комисионни така и размера на ГПР.
Важно е да знаем също така, че една оферта има и други показатели, за които трябва да бъдем внимателни  като – промоционалния срок и лихва, вид на погасителните вноски, такси за предсрочно погасяване.

ГПР не зависи от лихвения процент, а от срока на кредита и това какъв е вида на погасителните вноски – анюитени или намаляващи. Анюитетни вноски означава напълно равни вноски за целия период, а намаляващи се означава, че вноската за всеки месец е различна и тя намалява с всеки изминал месец.

А как се формира лихвата?
Едва ли има човек, който не е наясно какво включва лихвата, но нека да припомним – почти всички банки в България  формират лихвите си на база СОФИБОР – за левовите кредити, и EUROBOR – за евровите. Взима се за база шестмесечните им стойности и през следващите шест месеца се работи с тях като разбира се се добавя надбавка, която всяка банка определя колко да бъде.  На всеки шест месеца лихвата се преизчислява, ако има промени в стойностите на индексите.

Малко банки вземат за базова лихва тримесечните стойности на двата показателя, която включва цената на собствения им ресурс, без да обръщат внимание на лихвените индекси. 

И така след като уточнимхем какво включват и как се формитат ГПР и лихвения процент, можем да кажем, че по – важният показател когато теглим кредит е ГПР. В много случай ниската лихва не означава нисък ГПР. Може на пръв поглед лихвата да е малко по-висока, но при сравнение ГПР при по-високата лихва да е по-нисък от колкото този при ниската лихва.

Всички тези неща както и подробно разяснение по получените оферти може да получите от кредитните консултантите на “Финанс хелп” ООД. Те ще ви дадат пълна информация и ще сравнят няколко оферти за Вас, а Вие ще изберете най-изгодните условия. Ще получите професионална консултация, в удобно за Вас време и място, която няма да Ви струва нищо.